Volvo XC90
Zabezpieczenie lakieru folią PPF |Pakiet Individual| i elastomerem.