Toyota Supra GR
Zabezpieczenie lakieru folią PPF |Pakiet Full Front Plus| i elastomerem.