Toyota Corolla
Zabezpieczenie lakieru elastomerem. Zabezpieczenie wnętrza.