Skoda CitiGo E
Detailing. Zabezpieczenie lakieru pakietem powłok ceramicznych.