Sea Ray SPX210
Detailing. Zabezpieczenie elastomerem.