Mini Clubman
Zabezpieczenie lakieru elastomerem. Zabezpieczenie wnętrza.