Mercedes S580e
Zabezpieczenie lakieru folią PPF i elastomerem.