Mercedes S350
Zabezpieczenie lakieru elastomerem. Zabezpieczenie wnętrza.