Mazda MX30
Zabezpieczenie lakieru elastomerem. Zabezpieczenie wnętrza.