Ford Raptor
Zabezpieczenie lakieru folią PPF i elastomerem.