Citroen C5 AirCross
Zabezpieczenie lakieru folią PPF |Pakiet Progi| i elastomerem.