BMW X7
Zabezpieczenie lakieru folią PPF |Pakiet Individual| i elastomerem.