BMW X7
Zabezpieczenie lakieru elastomerem. Zabezpieczenie wnętrza.