BMW X30 M40i
Zabezpieczenie lakieru folią PPF |Pakiet Full Front Plus| i elastomerem.