BMW X3
Zabezpieczenie lakieru folią PPF |Pakiet Front| i elastomerem.