BMW M850i
Zabezpieczenie lakieru folią PPF |Pakiet Individual| i elastomerem.