Audi A8 L
Zabezpieczenie folią PPF |Pakiet Individual| i |Pakiet Interior|.